Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli

A) jesteś konsumentem

lub

B) jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

- co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

(UWAGA!!! Zwrotom nie podlegają towary których termin wysyłki określony na Karcie towaru przekracza 48h (towary z oznaczeniem „realizacja 48h”).

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: bok@luxradsklep.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres:

"LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY" S.K.A

ul. Parkowa 1

05-800 Pruszków

e-mail:bok@luxradsklep.pl

tel. 504 087 847 z dopiskiem zwrot luxradsklep.pl

 , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot kosztów zakupu zwracanych towarów następuje po przesłaniu wypełnionego formularza zwrotu i podpisanej korekty Fv . pocztą elektroniczną lub listownie.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię przez nas o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: bok@luxradsklep.pl lub drogą pocztową na adres ul. Bartycka 26/paw.109, 00-716 Warszawa.

Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie, w granicach prawem dopuszczonych, tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.

Wadliwy towar należy wysłać na adres: 

"LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY" S.K.A

ul. Parkowa 1

05-800 Pruszków

e-mail:bok@luxradsklep.pl

tel. 504 087 847 z dopiskiem „reklamacja luxradsklep.pl”

Producent udziela gwarancji na bezawaryjne działanie zakupionego grzejnika przez okres 6 lat dla

grzejników malowanych i wykonanych ze stali nierdzewnej oraz 3 lat dla grzejników w pokryciu

chromem galwanicznym, licząc od daty zakupu przez klienta końcowego.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej.

Gwarancja dotyczy:
a. szczelności grzejnika,

 1. powierzchni lakierowanych,
 2. akcesoriów, w które grzejnik jest wyposażony fabrycznie.

  Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń, powstałych w skutek :
 3. użycia grzejnika niezgodne z jego przeznaczeniem,
 4. niezastosowania się do instrukcji montażowej i eksploatacyjnej dołączonej do grzejnika, a w szczególności: składowania grzejników na wolnym powietrzu, lub w nieprzystosowanych do magazynowania pomieszczeniach ( np. pomieszczenia o podwyższonej wilgotności ),
 5. uszkodzeń mechanicznych, za wyjątkiem wad ukrytych, stwierdzonych po rozpakowaniu nieuszkodzonego opakowania,
 6. uszkodzeń spowodowanych użyciem niewłaściwych chemicznych środków czyszczących,
 7. uszkodzeń powstałych w wyniku działania czynników zewnętrznych, takich jak: powódź, pożar, wichura itp.,
 8. instalowania grzejnika w instalacjach grzewczych otwartych, w systemach przepływowych wody użytkowej, oraz w systemach opróżnianych z czynnika grzewczego częściej, niż wynika to z niezbędnych wymogów eksploatacyjnych.
 9. naprawy dokonanej przez osoby nieuprawnione,
 10. zasilanie grzejnika czynnikiem grzewczym o ciśnieniu roboczym wyższym niż podane przez producenta w instrukcji użytkowania lub dokumentacji technicznej,
 11. zastosowanie do napełnienia grzejnika i układu grzewczego czynnika grzewczego niezgodnego z PN-93/C-04607.
 1. Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest dostarczenie do punktu, w którym grzejnik został zakupiony, lub bezpośrednio do producenta, zapakowanego w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem zewnętrznym wadliwego grzejnika.

W przypadku braku możliwości zdemontowania grzejnika, należy dokonać zgłoszenia pisemnie lub E-mailem ( wskazana dokumentacja fotograficzna).

 1. Producent zobowiązuje się do powiadomienia o uznaniu, lub nie uznania reklamacji w terminie do 14 dni roboczych.
 2. W wypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia grzejnika naprawionego, lub nowego, w nie przekraczającym terminie 14 dni roboczych, liczonego od daty podjęcia decyzji o uznaniu reklamacji, do punktu, w którym grzejnik został zakupiony lub do klienta reklamującego grzejnik.

 

         KUPUJĄC ZAWÓR LUXRAD PRZEDŁUŻASZ GWARANCJĘ GRZEJNIKA O DWA LATA

 1. W przypadku zakupienia zaworu marki LUXRAD wraz z grzejnikiem lub w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zakupu grzejnika, gwarancja na zakupiony grzejnik ulega wydłużeniu o 2 lata w stosunku do terminów wskazanych w ust. 1 powyżej. Warunkiem jest zachowanie dowodu zakupu zaworów marki LUXRAD w celu okazania w przypadku zgłoszenia reklamacyjnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium